DE GROOTSTE ORGANISATIE VOOR ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS

Altrio verenigt zelfstandige zorgverleners in één onafhankelijke Vlaamse organisatie. Wij verzorgen mensen en ontzorgen zorgverleners. Met een duidelijke structuur en een warme filosofie waarover is nagedacht.

ONZE TROEVEN

1 Familie

Altrio functioneert als één grote thuisverplegingsdienst waar we geloven in de autonomie van zelfstandige verpleegkundigen. We zijn dus geen tarificatiedienst die enkel tarificatie doet, maar we vormen echt één familie.

2 Administratie

Altrio regelt alles en ontzorgt je volledig van alle rompslomp. Wij centraliseren en regelen alle tarificatie, facturatie en administratie. En we doen dat enthousiast, duidelijk en uiterst transparant.

3 Ondersteuning

In elke regio ondersteunen onze regiocoaches de zelfstandige thuisverpleegkundigen met doorstroom van patiënten en overleg met doorverwijzers.

4 Vrijheid

Wij ‘bezitten’ geen patiënten. Niemand trouwens. Bij Altrio is iedereen vrij. Geen schadevergoedingen of absurde boeteclausules. Gewoon goed werken.

5 Planning

Op ons kan je altijd rekenen voor planning en permanentiediensten op maat. Want iedereen heeft wel eens recht op een vrije dag. Of een week.

6 Communicatie

Altrio ondersteunt iedereen met een uniforme marketing- en communicatieaanpak. Dat is beter voor de patiënt en beter voor jullie.